www.horarenvraji.sk
e-mail: info@horarenvraji.sk

Penzión prevádzkuje:
MRENKY s.r.o.
Dobšinská Maša 87
049 73 Dedinky

IČO: 47 753 536
DIČ: 2024081554
IČ DPH: SK2024081554

IBAN: SK35 0900 0000 0050 5505 2329

Lívia Liptáková - konateľ spoločnosti
zodpovedná vedúca
0907 937 784

Ján Mrenica - konateľ spoločnosti
0905 481 450

 

PENZIÓN „H O R Á R E Ň“
Dobšinská Maša 36
049 73 Dedinky